"Am Herrscht do geet et Iech lëschteg zou"

Lëtzebuerger Grand-Crus aus Theater an Operett

E lëschtege lëtzebuerger Owend m Schëff "Princesse Marie-Astrid" op der Mousel mat Lidder, Texter a Sketcher aus Operette vum Dicks: "Op der Juegd", "d'Mummséiss" D'Kirmesgäscht a Lidder a Sketcher vum Putty Stein.

Mam Yannchen Hoffmann, Diane Juchem, Carlo Hartmann, Erny Delosch an Al Ginter


Alleguer d'Fotoe goufe vum Egon Meder den 3.10.2007 geholl.

déi ganz hellëg Famill: ...wou et stuckelt...

Oh! Marjännchen, Ännchen, Dännchen...

Héiert am Bësch...

Diane Juchem (Sopran)

De schéine Poli...

Carlo Hartmann (Bariton)

Vu Paräis erëm...

Yannchen Hoffmann (Mezzosopran)

En ale Geck...

Al Ginter (Tenor)

begleet vum Erny Delosch um Piano